Logo Na Mapie Geoportal Krajowy

Geoportal Przybiernów  sprawdź informacje  Na Mapie gminy Przybiernów

Gwarancja dostępu do aktualnej i wiarygodnej informacji przestrzennej dotyczącej gminy Przybiernów.

Mapa Geoportal Przybiernów

Dane urzędu

Urząd Gminy Przybiernówul.Cisowa 3Przybiernów, 72-110

Tel: 91 4667530

Fax: 91 4667530

E-mail: sekretariat@przybiernow.pl

Powiat: goleniowski

Województwo: zachodniopomorskie

Numer TERYT gminy Przybiernów: 3204062

Witryna: www.bip.przybiernow.pl

Władze lokalne: Wójt Lilia Ławickasekretariat@przybiernow.pl

Raport archiwalne zdjęcia lotnicze Przybiernowa

Raport archiwalnych zdjęć lotniczych gminy Przybiernów to narzędzie, które umożliwia sprawdzenie historii wybranej działki lub terenu w gminie Przybiernów na podstawie zdjęć lotniczych wykonanych w różnych latach.

Dzięki temu raportowi możesz odkryć, jak wyglądał obszar z Przybiernowa, który Cię interesuje, w przeszłości. Dowiedz się więcej, klikając w ten link!

lub wybierz działkę bezpośrednio na mapie

Wskaż na mapie Przybiernowa

Gmina Przybiernów w liczbach

Powierzchnia gminy Przybiernów*

229 km2

231 miejsce pod względem powierzchni

Liczba mieszkańców gminy Przybiernów*

5 007 mieszkańców

1827 miejsce pod względem liczby mieszkańców

Gęstość zaludnienia gminy Przybiernów*

22 mieszkańców na km2

2344 miejsce pod względem gęstości zaludnienia

*Źródło danych: GUS, 2020 r.

O projekcie Geoportal Przybiernów

Geoportal Przybiernów prezentuje dane zgromadzone w postaci gotowych kompozycji mapowych, dzięki którym w szybki sposób i bez zbędnego przeszukiwania warstw, dotrzesz do interesujących Cię informacji dla wybranej działki.

Dostęp do danych Geoportalu Przybiernów

Jak powstał Geoportal gminy Przybiernów?

Geoportal Przybiernów powstał w oparciu o dane z rejestrów urzędowych, w tym gminnego rejestru geoportalu gminy Przybiernów, państwowego geoportalu krajowego oraz powiatowych zasobów geodezyjnych i kartograficznych. Celem projektu jest wykorzystanie różnorodnych danych pochodzących z wielu źródeł, aby w procesie ich analizowania utworzyć atrakcyjną mapę tematyczną z możliwością przełączania się pomiędzy kompozycjami, zachowując jednocześnie wybrane położenie na mapie.

Geoportal Przybiernów umożliwia pozyskanie danych geodezyjnych oraz planistycznych, dzięki czemu możesz zdiagnozować teren bez konieczności składania wizyty w urzędzie.

Dane z rejestrów urzędowych gminy Przybiernów

Skąd pochodzą dane, które znajdziesz na mapie w Geoportalu Przybiernów?

 • Państwowy rejestr granic;
 • Powiatowy Zasób Geodezyjny i Kartograficzny odpowiedni dla gminy Przybiernów;
 • Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska;
 • Rejestr MPZP gminy Przybiernów;
 • Rejestr wydanych pozwoleń gminy Przybiernów;
 • Ewidencja Miejscowości Ulic i Adresów gminy Przybiernów;
 • Inne rejestry dostępne za pośrednictwem Geoportalu Przybiernowa.
Informacje na Geoportalu Przybiernów

Jakie informacje znajdziesz na Geoportalu Przybiernów?

 • Rejestr działek ewidencyjnych gminy Przybiernów;
 • Rejestr form ochrony przyrody występujących w gminie Przybiernów;
 • Rejestr MPZP Przybiernów;
 • Mapa działek ewidencyjnych gminy Przybiernów;
 • Mapa Topograficzna gminy Przybiernów;
 • Mapa Solarna gminy Przybiernów;
 • Mapa zieleni, zbiorników i cieków wodnych w gminie Przybiernów;
 • Mapa z numerami budynków, adresami i nazwami miejscowości.
Korzyści z Geoportalu Przybiernów

Do czego przydadzą Ci się informacje dostępne w Geoportalu Przybiernów?

 • Sprawdzisz wybrany teren i jego otoczenie na mapie Geoportalu Przybiernów.

  Korzystając z interaktywnej mapy na Geoportalu gminy Przybiernów łatwo sprawdzisz dowolne miejsce. Aby dostrzec szczegółowe dane na mapie, wystarczy że przybliżysz się w widoku do wybranego miejsca np. ulicy w Przybiernowie. W zależności od wybranej kompozycji mapy Przybiernowa zobaczysz m. in.: tereny zielone, budynki, cieki i zbiorniki wodne w gminie Przybiernów, ukształtowanie terenu, nazwy ulic i adresy budynków.

 • Sprawdzisz przebieg granic działki ewidencyjnej na mapie.

  Mapy Geoportalu Przybiernów oprócz ogólnych informacji, dostarczają również szczegółowe dane o działkach ewidencyjnych gminy Przybiernów. Dzięki dostępnym narzędziom wyszukiwarek w Geoportalu Przybiernowa możesz łatwo znaleźć działkę oraz sprawdzać przebieg granic na mapie Przybiernowa. Kliknięcie w działkę na mapie powoduje wyświetlenie szczegółowych informacji dotyczących działki, źródłem tych danych jest ewidencja gruntów gminy Przybiernów. Wybrana działka zostanie również automatycznie zwymiarowana, uzyskasz dokładne wymiary działki oraz jej powierzchnię. W ten sposób możesz sprawdzić dowolną działkę ewidencyjną w Geoportalu Przybiernów.

 • Poznasz potencjał solarny pod inwestycje w fotowoltaikę dla dowolnego terenu w Przybiernowie.

  Geoportal gminy Przybiernów posiada wbudowaną mapę pod nazwą: Atlas Solarny gminy Przybiernów. Na mapie solarnej przedstawiono nasłonecznienie terenu. Możesz dla dowolnego miejsca w Przybiernowie sprawdzić jakie jest nasłonecznienie terenu z uwzględnieniem cieni budynków, drzew i innych przeszkód terenowych. Na Mapie Atlas Solarny gminy Przybiernów przedstawiono również bardzo dokładnie lokalizacje drzew, budynki oraz cieki i zbiorniki wodne.

 • Poznasz miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego w Przybiernowie.

  W Geoportalu Przybiernów przedstawiamy informacje z rejestru MPZP gminy Przybiernów. Dowiesz się jakie zostały ostatnio uchwalone plany zagospodarowania w Przybiernowie. W zakładce dotyczącej MPZP gminy Przybiernów zobaczysz podstawowe statystyki dotyczące zagospodarowania przestrzeni gmina Przybiernów, jakie jest pokrycie miejscowymi planami obszaru gminy Przybiernów oraz ile planów uchwalono w poszczególnych latach.

 • Dowiesz się gdzie występują obszary ochrony przyrody w gminie Przybiernów.

  Przedstawiamy wykaz obszarów chronionych w granicach gminy Przybiernów. Sprawdzisz, czy na obszarze gminy Przybiernów są obszary chronione, takie jak m.in.: natura 2000, parki narodowe, parki krajobrazowe, rezerwaty przyrody. Dla każdej formy ochrony przyrody znajdującej się w granicach gminy Przybiernów podana jest powierzchnia terenu, na której jest ustanowiona.

 • Poznasz ostatnio wydane pozwolenia na budowę w gminie Przybiernów.

  Sprawdzisz na jakie zamierzenia budowlane zostały ostatnio wydane pozwolenia na budowę w Przybiernowie. W Geoportalu gminy Przybiernów udostępniamy na bieżąco statystyki dotyczące wydawanych pozwoleń na budowę, w tym: ilość wydanych pozwoleń na budowę w poszczególnych miesiącach, udział wniosków o pozwolenia na budowę i zgłoszeń dla poszczególnych rodzajów obiektów oraz wnioski o pozwolenia na budowę i zgłoszenia w Przybiernowie wg zamierzeń inwestycyjnych.

 • Sprawdzisz średnioroczny poziom zanieczyszczenia powietrza w gminie Przybiernów.

  W zakładce zanieczyszczenie powietrza, prezentujemy dane średnioroczne dot. zanieczyszczenia powietrza w gminie Przybiernów. Przedstawiamy zanieczyszczenie pyłami zawieszonymi drobnymi PM2,5 oraz PM10.

Geoportal Przybiernów dla mieszkańców

Geoportal Przybiernów jest dla:

 • Mieszkańców.

  Jeżeli posiadasz, kupujesz lub sprzedajesz nieruchomość, możesz potrzebować informacji o nieruchomości, w tym celu skorzystaj z danych Geoportalu Przybiernów. Na mapie Przybiernowa sprawdzisz bliskie i dalekie sąsiedztwo Twojego obecnego lub planowanego miejsca zamieszkania.

 • Przedsiębiorców.

  Przedsiębiorcy, inwestorzy niejednokrotnie podejmują decyzje bazując na zaufaniu do swoich współpracowników lub korzystają z porad firm zewnętrznych, na Geoportalu gminy Przybiernów mogą szybko zweryfikować podstawowe informacje dotyczące nieruchomości i zabezpieczyć się przed błędną decyzją.

 • Geodetów.

  Geodeci, oprócz pomiarów terenowych, również weryfikują, przetwarzają, tworzą urzędowe bazy danych dotyczące nieruchomości, w tym dane, w oparciu o które został zbudowany Geoportal Przybiernów. Korzystając z map Geoportalu gminy Przybiernów w swoich projektach mają lepszy pogląd na otoczenie.

 • Urbanistów i architektów.

  Urbaniści, architekci na wstępnych etapach realizacji swoich projektów sprawdzają ograniczenia formalno-prawne dotyczące obszaru opracowań oraz weryfikują cechy fizyczne terenu. W tym celu informacje dostępne na mapie Geoportalu gminy Przybiernów są dla nich bardzo przydatne.

 • Rzeczoznawców.

  Rzeczoznawca majątkowy wykonując projekt wyceny (tzw. operat szacunkowy) wykonuje pełny research nieruchomości z wszelkich dostępnych źródeł. Dane dostępne na Geoportalu gminy Przybiernów dostarczają wielu istotnych informacji, z których korzystają rzeczoznawcy przy sporządzaniu operatów szacunkowych.

 • Turystów.

  Mapy Geoportalu Przybiernów dostarczają bardzo cennych informacji, które umożliwiają lepsze rozpoznanie terenu. Ponadto możemy sprawdzić układ przestrzenny zabudowań, który chcemy zwiedzić.

Może cię zainteresować